SOPKA
image
image

SOPKA, n.o

Senianska oddychovo pohybová kultúrna aktivita 
Hlavná ulica 148, 044 58 Seňa
IČO: 35581336, DIČ: 2021915698, IBAN: SK06 0900 0000 0004 4612 0840
Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť, čo sa nám páči, ale nachádzať zaľúbenie v tom, čo robíme.
Thomas Alva Edison
2 %
 
Ďakujeme všetkým, ktorí ste darovali minulého roku našej organizácií 2 % zo svojích daní
Opätovne sme registrovaní aj na rok 2018, ktorí si myslíte, že Vaše 2% z daní cez nás sú investované na správnu vec tak neváhajte a zas nám ich venujte. 
 
Tieto financie sa využívajú prevažne na voľnočasové aktivity: detí, mládeže a seniorov.
 
V roku 2017 sa nám podarilo aj vďaka 2 %:
- v spolupráci s obcou Seňa, ZŠ Seňa, mestskou časťou Košická Nová Ves, Quattro trade agro s.r.o Seňa a hlavne dobrovoľníkmi z našej obce a obce Kechnec dať do prevádzky antukový bežecký oval  a doskočisko pre skok do diaľky v školskom areali.
- v spolupráci s MŠ Seňa, ZŠ Seňa sa deti zúčastnili na viacerých atletických súťažiach organizovaných SAZ v Košiciach ako aj v Bratislave.
- deti MŠ Seňa, ZŠ Seňa sú prihlásené do atletickej škôlky "Atleťáčik ZŠ Seňa", kde sa v roku 2017 zapojili do celoslovenskej korešpondenčnej súťaže organizovanej SAZ 
 
 
 
Plány na rok 2018

Toho roku by sme chceli pokračovať v týchto aktivitách, chceme upraviť a zrekonštruovať ďalšie plochy v areáli ZŠ a sprístupniť aj pre verejnosť.

 
ĎAKUJEME !!!
 
Vyhlásenie na 2% na rok 2019 - TU
 
 
Ak ste sa rozhodli aj toho roku podporiť niektoré z hore uvedených záujmových útvarov,
klubov alebo organizácií, môžete tak urobíť jednoducho:                 
1. požiadate zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení daní z príjmov                                          
2. vyplníte a vytlačíte Vyhlásenie na 2% a podpíšete                                                                     
3. tieto tlačivá spojíte a odovzdáte zástupcom niektorých útvarov  najneskoršie do 25.4.2018   
        
 
 
Dokumenty k nahliadnutiu
 

 

TOPlist
Návštevnosť:   |  Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na PageRide.com  |   Mapa stránok