SOPKA
image
image

SOPKA, n.o

Senianska oddychovo pohybová kultúrna aktivita 
Hlavná ulica 148, 044 58 Seňa
IČO: 35581336, DIČ: 2021915698, IBAN: SK06 0900 0000 0004 4612 0840
Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť, čo sa nám páči, ale nachádzať zaľúbenie v tom, čo robíme.
Thomas Alva Edison
2 %
 
Ďakujeme všetkým, ktorí ste darovali minulé roky našej organizácií 2 % zo svojích daní
Opätovne sme registrovaní aj na rok 2020, ktorí si myslíte, že Vaše 2% z daní cez nás sú investované na správnu vec tak neváhajte a zas nám ich venujte. 
 
Tieto financie sa využívajú prevažne na voľnočasové aktivity: detí, mládeže a seniorov.
 
V roku 2019 sa nám podarilo aj vďaka 2 %:
- v spolupráci s obcou Seňa, ZŠ Seňa, postaviť ďalšie športoviska v areáli ZŠ Seňa. Cez Karpatskú nadáciu sme získali cez výzvu Spoločne pre región grant  vo výške 2122,- € na projekt "Vonkajšie cvičisko", celková hodnota projektu je 3 501,30 €. Druhý grant sme získali taktiež cez spomínanú nadáciu cez výzvu Magna pre región vo výške 5 000,- € na projekt "Atletika všetkým prístupná", celková hadnota projektu je 8 608,75 €.
- v spolupráci s MŠ Seňa, ZŠ Seňa sa deti zúčastnili na viacerých atletických súťažiach organizovaných SAZ v Košiciach ako aj v Bratislave.
- deti MŠ Seňa, ZŠ Seňa sú prihlásené do atletickej škôlky "Atleťáčik ZŠ Seňa".
 
 
Plány na rok 2020

Toho roku by sme chceli pokračovať v týchto aktivitách, chceme upraviť a zrekonštruovať ďalšie plochy v areáli ZŠ a sprístupniť aj pre verejnosť.

 
ĎAKUJEME !!!
 
Vyhlásenie na 2% na rok 2020 - TU
 
 
Ak ste sa rozhodli aj toho roku podporiť niektoré z hore uvedených záujmových útvarov,
klubov alebo organizácií, môžete tak urobíť jednoducho:                 
1. požiadate zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení daní z príjmov                                          
2. vyplníte a vytlačíte Vyhlásenie na 2% a podpíšete                                                                     
3. tieto tlačivá spojíte a odovzdáte zástupcom niektorých útvarov  najneskoršie do 25.4.2020  
  
        
 
 
 
TOPlist
Návštevnosť:   |  Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na WebLahko  |   Mapa stránok